img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Linciau Defnyddiol
Gwyliau Fferm Aberdaron

Llŷn Walking Holidays: cliciwch yma
Freedom-Outdoors: cliciwch yma
Gone Swimming: cliciwch yma
Llyn Adventures: cliciwch yma
Wales Coast Path: cliciwch yma
Cwt Tatws: cliciwch yma
Ynys Enlli: cliciwch yma
Teithiau Cwch i Ynys Enlli: cliciwch yma
Rhiw: cliciwch yma