img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Tariff
Gwyliau Fferm Aberdaron

 


PRISIAU 2019

04/01-10/1

£505

TERMAU AC AMODAU

• Mae blaendal o 20% yn daladwy wrth archebu a’r gweddill yn daladwy 4 wythnos o flaen dyddiad cychwyn y gwyliau.
• Amser cyrraedd - ar ôl 3:30 y.h. ac amser gadael - dim hwyrach na 10:00 y.b.
• Darperir dillad gwely.
• Nid yw tywelion yn gynnwysiedig, ond gellir eu darparu am ffi fechan.
• Yn cynnwys holl wres a thrydan.
• Mae’n ofynnol i’r llogwr dalu am unrhyw doriadau, colledion neu ddifrod i’r eiddo cyn ymadael.
•   I gymeryd gofal rhesymol o’r eiddo a’i adael mewn cyflwr glân a thaclus. Mae’r llogwr yn gyfrifol am unrhyw gostau glanhau ychwanegol.
•   Ni chaniateir ar unrhyw adeg i anifeiliaid anwes gael eu gadael yn yr eiddo eu hunain nac i fynd ar unrhyw ddodrefn na gwelyau.
• Os am unrhyw reswm tu hwnt i’n rheolaeth, y bydd yr eiddo ddim ar gael ar gyfer y dyddiad a archebwyd, bydd yr holl rent a dalwyd ymlaen llaw yn cael ei dalu yn ôl yn llawn. Ni fydd gan y llogwr unrhyw  hawliadau pellach yn ein herbyn fel Perchnogion.
• Y llogwr sydd yn gyfrifol am archwilio’r eiddo a’r tir o’i gwmpas ar ôl cyrraedd a nodi unrhyw  beryglon posib.

 


 

11, 18, 25/01, 01/ a 08/02

£415 yr wythnos

15/02-17/02

£336

22/02-28/02

£448

01, 08, 15, 22 a 29/03

£415 yr wythnos

05/04-11/04

£522

12/04-18/04

Archebwyd

19/04-25/04

£522

26/04 a 03/05

£463

10/05-30/05

Archebwyd

31/05, 07/06 a 14/06

£522 yr wythnos

21 a 28/06

£587

05 a 12/07

£628

19, 26/07, 02, 09, 16, a 23/08

£954 yr wythnos

30/08-12/09

Archebwyd

13/09-19/09

£491

20/09-26/09

£448

27/09-03/10

£415

04 a 11/10

£479

18 a 25/10

£587

01, 08, 15, 22, 29/11, 06 a 13/12

£415 yr wythnos

20 a 27/12

£745 yr wythnos

2 berson - llai 10%

Gwyliau Byr - holwch am argaeledd a phrisiau os gwelwch yn dda (3 noson yn ofynnol)


PRISIAU 2020

05/01/20 - 14/02/20

£440 - 3 noson £330

TERMAU AC AMODAU

• Mae blaendal o 20% yn daladwy wrth archebu a’r gweddill yn daladwy 4 wythnos o flaen dyddiad cychwyn y gwyliau.
• Amser cyrraedd - ar ôl 3:30 y.h. ac amser gadael - dim hwyrach na 10:00 y.b.
• Darperir dillad gwely.
• Nid yw tywelion yn gynnwysiedig, ond gellir eu darparu am ffi fechan.
• Yn cynnwys holl wres a thrydan.
• Mae’n ofynnol i’r llogwr dalu am unrhyw doriadau, colledion neu ddifrod i’r eiddo cyn ymadael.
•   I gymeryd gofal rhesymol o’r eiddo a’i adael mewn cyflwr glân a thaclus. Mae’r llogwr yn gyfrifol am unrhyw gostau glanhau ychwanegol.
•   Ni chaniateir ar unrhyw adeg i anifeiliaid anwes gael eu gadael yn yr eiddo eu hunain nac i fynd ar unrhyw ddodrefn na gwelyau.
• Os am unrhyw reswm tu hwnt i’n rheolaeth, y bydd yr eiddo ddim ar gael ar gyfer y dyddiad a archebwyd, bydd yr holl rent a dalwyd ymlaen llaw yn cael ei dalu yn ôl yn llawn. Ni fydd gan y llogwr unrhyw  hawliadau pellach yn ein herbyn fel Perchnogion.
• Y llogwr sydd yn gyfrifol am archwilio’r eiddo a’r tir o’i gwmpas ar ôl cyrraedd a nodi unrhyw  beryglon posib.

 


 

14/02/20 - 21/02/20

£473 - 3 noson £355

21/02/20 - 03/04/20

£440 - 3 noson £330

03/04/20 - 17/04/20

£549 - 3 noson £412

17/04/20 - 22/05/20

£489 a week - 3 noson £367

22/05/20 - 29/05/20

£875

29/05/20 - 19/06/20

£549

19/06/20 - 03/07/20

£615

03/07/20 - 17/07/20

£657

17/07/20 - 04/09/20

£989

04/09/20 - 18/09/20

£517

18/09/20 - 25/09/20

£473

25/09/20 - 02/10/20

£440 - 3 noson £330

02/10/20 - 16/10/20

£505 - 3 noson £379

16/10/20 - 30/10/20

£615 - 3 noson £461

30/10/20 - 18/12/20

£440 - 3 noson £330

18/12/20 - 05/01/20

£776 - 3 noson £582

2 berson - llai 10%

Gwyliau Byr - holwch am argaeledd a phrisiau os gwelwch yn dda (3 noson yn ofynnol)

 

PRISIAU 2019

Ystafell Wely yn cysgu 8

£20 y person y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

Ystafell Wely Ensuite

£20 y person y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

Plant (i fyny i 12 oed)

£15 y plentyn y noson gan gynnwys brecwast ysgafn

 

 

Meddiannaeth unigol o'r Ty Gwely Byncs ar gael
£300 bob noson

Brecwast ysgafn = Grawnfwyd a thost hunanwasanaeth.

Dillad Gwely = £3 y person yr arhosiad

Termau ac Amodau Archebu’r Tŷ Gwely Byncs - cliciwch yma


PRISIAU 2018 - cliciwch yma