img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Lleoedd I Ymweld
Gwyliau Fferm Aberdaron

aberdaron

Dwy filltir i ffwrdd mae pentref Aberdaron gyda’i fythynnod bach gwyn. Bu’r bardd enwog R S Thomas yn ficer Eglwys Sant Hywyn sydd ar drothwy’r môr.

whistling_sands

Mae Porth Oer 1½ milltir i ffwrdd. Bu’r rhaglen deledu “Country File” yn ymweld yno i gael gwybod pam fod y tywod yn chwibanu - ellwch chi ei wneud i chwibanu hefyd?

felin uchaf

Sefydlwyd Prosiect Felin Uchaf yn Rhoshirwaun i warchod a gwella’r cynefinoedd a bioamrywiaeth o’r ardal gyfagos. Mae tir y fferm yn gartref i nifer o blanhigion ac anifeiliaid prin fel y Dylluan Wen, Ysgyfarnogod a Dyfrgwn. Maent wedi adfywio’r hen drefn llafar o adrodd straeon a cherddoriaeth yn y gymuned ac maent yn cynnal digwyddiadau yn y ganolfan ac o’i chwmpas yn rheolaidd.

plas yn rhiw

Tŷ deniadol o’r 16eg ganrif yw Plas yn Rhiw gydag ychwanegiadau Georgian,a’i ardd yn cynnwys llawer math o goed a llwyni blodeuog. Mae golygfeydd ysblennydd ar hyd Fae Ceredigion o’r tiroedd a’r gerddi.

enlli

Gorweddir Ynys Enlli tua 2 filltir ar draws y swnt (tua 3km) o Penrhyn Llŷn. Mae Enlli wedi bod yn lle o bererindod ers y blynyddoedd cynnar o Gristnogaeth ac mae teithiau cwch ar gael o Aberdaron. Mae’n werth i fynd yno hyd yn oed dim ond i weld y morloi!

nant_gwrtheyrn

Cyn bentref chwarela Fictoraidd yw Nant Gwrtheyrn sydd wedi cael adnewyddiad o £5m dros y blynyddoedd diweddar gan gynnwys y ffordd fynediad newydd a adeiladwyd. Mae’r Ganolfan Dreftadaeth yn cynnwys gwybodaeth am hanes y pentref a’r bywyd gwyllt unigryw sydd i’w ddarganfod yn y dyffryn arfordirol yma a’r traeth.

portmeirion

Mae dros 250,000 o ymwelwyr yn galw yn Portmeirion bob blwyddyn i weld yr adeiladau nodedig a gynlluniwyd gan Clough Williams-Ellis. Mae yma deithiau tywys a sioe sain olygol, chwe chaffi a bwytai, hanner dwsin o siopau, gerddi a thraethau. Ffilmiwyd “The Prisoner” (rhaglen deledu yn 1960au) yma.

caernarfon

Mae mwy nac un castell y gallwch ymweld â hwy! Mae Castell Caernarfon ar y chwith yn atgof o deyrnasiad Edward I, ble mae Criccieth a Harlech yn gestyll mwy cymedrol.