img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Newyddion a Chynigion
Gwyliau Fferm Aberdaron

Village of the Year (Cyfieithiad i ddod)

To view the episode on Channel 4 - click here


Short Breaks (Cyfieithiad i ddod)

Short Breaks £265 (3 nights) - After the hustle and bustle of Christmas, why not treat yourself to a relaxing break here on the Llyn Peninsula. Walk along the cliff tops or one of the beaches to blow all the stress away and then return to a cosy log fire at the cottage to unwind for the evening.


Newydd Gyrraedd!!!!!

baby goats baby goats and dog

Beth am gymeryd golwg ar ein cynnig arbennig ar gyfer gaeaf 2012 a dod i ymweld â ni i gyfarfod plant bach Sharon yr afr!!!


Beth am gael gwyliau egwyl fer yma yn Aberdaron yn ystod y gaeaf eleni!
I gerdded y llwybr arfordirol sydd newydd agor, gyda chynigion yn dechrau mor isel â £120 ar gyfer 2 berson yn aros 3 noson penwythnos yn y bwthyn, beth sy'n eich atal!

Neu beth am gymryd mantais o'n cynnig canol wythnos (4 noson am 3) ac aros o ddydd Llun i ddydd Gwener, am yr un pris â'r gwyliau penwythnos!


poster

Gwyl Archaeolegol 2012

Helo bawb,
Bydd yr Wyl Archeolegol yma eto penwythnos y 20fed-22ain Gorffennaf. Mae'r Archeolegwyr o Brifysgol Bangor, Caerdydd Vienna eisioes wedi bod yn cloddio ers rhai wythnosau ym Meillionydd. Mae'r rhaglen diddorol o weithgareddau yn cynwys teithiau gerdded ir bryngaerau, archeoleg arbrofol, gweithgareddau Oes yr Haearn yma'n Felin Uchaf a sgyrsiau ar y safle ym Meillionydd. Bydd bws ar gael ich cludo ir safle & bryngaer cyfagos o faes parcio Felin Uchaf – cliciwch ar y poster am fanylion.

Bydd ambell noswaith o adloniant a sgyrsiau yn yn Ty Crwn Mawr yr wythnos wedyn - gwybodaeth i ddilyn.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu yma
Dafydd


Newydd i 2012 - Llogi Beic

Cliciwch yma am fwy o fanylion


Manylion Cyswllt

Bryn Gwynt,
Anelog,
Aberdaron,
Pwllheli,
LL53 8BT
[f] 07794 147 195
[e] enquiries@aberdaronfarmholidays.co.uk