img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Bwthyn Gwyliau - Beudy Mawr
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi’r teimlad clyd iddo.

Mae’r dair ystafell wely fawr yn gadael digonedd o le i gysgu 6 person (dwy ystafell dwbl KING ac ystafell gyda par o welyau sengl).

Mae yna ystafell ymolchi efo toiled, basn ymolchi a cawod; ystafell cawod ; ac ystafell gotiau gyda thoiled a basn.

Ceir gegin gyflawn gyda popty a hob trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, microdon & pheiriant golchi dillad.

WiFi nawr ar gael

Mae dwy ardd amgaeedig yma - un o flaen y bwthyn gyda dwy gadair haul, ac un arall yn y cefn gyda dodrefn patio a barbeciw golosg

Nodwch: Cedwir archeb am 5 diwrnod yn unig.

Dim ysmygu.

Newid ar ddydd Gwener