img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Safle Carafannau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Cae dwy acer o faint yw’r safle yma gyda phwyntiau trydan a rhai safleoedd llawr called ar gael.

 

Ceir uned cyfleusterau gyda pheiriant golchi, sinc i olchi llestri a rhewgell/oergell. Ceir hefyd uned gyda thoiledau/cawod* a basn ymolchi ar wahan i Ferched a Dynion yn ogystal â phwynt gwaredu gwastraff toiled cemegol.

Gŵyl y Banc - arhosiad o 3 noson yn ofynnol.

Cedwir archeb am 5 diwrnod yn unig.

SAT NAV – PEIDIWCH A DILYN CYFARWYDDIADAU’R SAT NAV. CLICIWCH YMA I DDILYN EIN CYFARWYDDIADAU NI. (Saesneg yn unig - Cymraeg i ddilyn yn fuan)

Beth am osgoi’r drafferth o fynd a’ch carafan gartref?
Mae gennym gyfleuster storio carafannau i mewn neu allan!

*taladwy gydag arian 20c/£1