img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Tŷ Gwely Byncs - Y Gweithdy
Gwyliau Fferm Aberdaron

 

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ceir peiriant golchi ** a sychwr dillad ** yn yr Ystafell Sychu. (** taladwy)

1 ystafell wely yn cysgu 8 (4 gwely bync) gyda basn ymolchi.

1 ystafell yn cysgu 4 (2 wely bync) ar wahân, basn ymolchi a chawod.

1 ystafell yn cysgu 3 (1 gwely bync a gwely plygu) gyda thoiled, basn ymolchi a chawod.

2 ystafell gyda thoiled/cawod ar wahân i Ferched a Dynion.

Ceir patio o flaen yr adeilad gyda meinciau.

Archebwch ymlaen llaw am ginio i fynd.

Gellir hefyd prynu barbeciws tafladwy.

Gŵyl y Banc – arhosiad o 3 noson yn ofynnol.

Cedwir archeb am 5 diwrnod yn unig.

Dim ysmygu.

Termau ac Amodau Archebu’r Tŷ Gwely Byncs – cliciwch yma